SCP-002-HU (原題:Mint egy óriási pulyka)
rating: 0+x

Azonosító #: SCP-002-HU
アイテム番号: SCP-002-HU

Osztály: Euklid
オブジェクトクラス: Euclid

Különleges Elzárási Eljárások: SCP-002-HU egy speciális, 50 x 50 x 20 méteres, acél-titánium ötvözetű falakkal megerősített, hermetikusan lezárt kifutóban tárolandó. Bármiféle sérülés esetén azonnal értesíteni kell a Mérnöki osztályt. A kifutót egy 70 méter mély beton aknába kell helyezni magas, a földtől 45 fokkal megdöntött falakkal körülvéve. A tárolót saját, egyéni ventillációs és levegőszűrő rendszerrel kell ellátni, amelyet naponta egy hat (6) tagú személyzet tisztít meg. A terület köré magas feszültségű reflektor tartozékokat kell helyezni, melyeket mindíg aktívan SCP-002-HU pillanatnyi pozíciójára kell irányítani. SCP-002-HU-t három (3) naponta kell táplálni egy élő, SCP-1265-ből befogott ősállattal, valamint sós tengervízzel.

Leírás: SCP-002-HU egy ismeretlen eredetű, nagytestű nokturnális theropoda, mely az ismert fosszillis állatfajok közül leginkább az amerikai Hell Creek formációban talált Dakotaraptor steinire hasonlít. A nagyjából 8 méter hosszú, és 3 méter magas élőlény testét kezdetleges, primitív tollak borítják feketés-szürkés árnyalatokban. Bőre érzékeny, a magas fényerősség meggátolja az anomáliát a mozgásban, így magas teljesítményű reflektorfénnyel könnyen hatástalanítható.
Viselkedése leginkább a ma is élő kazuárokéra hasonlít. Emberekkel szemben kiszámíthatatlan. Olykor kíváncsi, megfontolt, máskor viszont agresszív, melynek mértékét szemeinek és torkának fényintenzitása jelzi. SCP-002-HU torkának és szemeinek fényképződési módja jelenleg ismeretlen, további kísérletezést igényel.

SCP-002-HU egyik legfontosabb ismertetőjegye a furcsa, ködszerű fekete elegy, ami a testének alsó részéből, bokától lefelé áramlik. Az említett elegy sötétszürkés, összetétele szén-dioxidból, nitrogénból, foszgénból, valamint [KITAKARVA] áll. A füst szűri a fényt, belégzése eldugítja, majd kimarja a légutakat. Az elegynek való hosszas kitevés során több D osztályú személy légzőszervrendszere maradandóan károsodott, illetve kettő (2) belefulladt.

Az anomáliára 1972. ██. ██-án túrázók egy kisebb csoportja talált rá a Mecsek hegység egyik barlangjában, amint éppen egy hím gímszarvas teteméből táplálkozott. A területen a későbbiekben további három (3) emlős tetemét találták meg, károsodott légzőszervrendszerrel. Feltehetőleg belélegezték SCP-002-HU füstjét. A furcsa tetemek megtalálása és a túrázók eltűnésének bejelentését követően értesítették az SCP Alapítvány magyar ágazatát, majd az MTF Phi-2 ("Okos Kislányok") egy főképp németekből álló, valamint egy tolmáccsal és egy helyi erdésszel ellátott befogócsapata érkezett a helyszínre, majd hőkamerákkal próbáltak a nyomára bukkanni. Az anomáliát nem sikerült a hőkamerákkal bemérni, így szinte láthatatlanul tudott közlekedni a sűrű növényzetben. Fürgesége, valamint intelligenciája és gyors feltalálóképességei két (2) közlegény, valamint az erdész életét követelte.

SCP-002-HU árnyékszerű, sötét elegye, az anomália fürgesége és a tény, hogy nem rendelkezik hőképpel, követését és kimutatását ellehetetleníti. Csak és kizárólag magas teljesítményű reflektorfények képesek az entitást lefogni és a képződött ködöt elherdálni. A napfény hasonló hatásokkal bír SCP-002-HU-ra, de a relfektorokkal nem megegyező mértékben.

ERROR

The Voila's portal does not exist.


エラー: Voilaのportalページが存在しません。利用ガイドを参照し、portalページを作成してください。


利用ガイド

  1. portal:6085604 ( 08 Feb 2020 06:42 )
layoutsupporter.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License