翻訳下書き「SCP-PL-173 - オトナリタケ / Grzybicze dźwięki」
rating: 0+x

アイテム番号: SCP-PL-173

オブジェクトクラス: Euclid

脅威レベル:

特別収容プロトコル: 研究目的のため、SCP-PL-173の人工栽培室が設置されており、生物サイト-31で管理されています。メインルームはサンプルの育成に最適な条件を確保するための体制の他、水門が付いたドアもカバーする第二種防音設備が設置されています。サンプルの栽培や管理に割り当てられた職員は全ての音が完全が遮断されるように設計されたイヤーマフを着用しなければなりません。

Specjalne Czynności Przechowawcze: W celach badawczych utworzono kontrolną hodowlę SCP-PL-173 prowadzoną w Biologicznym Ośrodku 31. Pomieszczenie główne hodowli musi posiadać, oprócz systemu zapewniającego optymalne warunki dla rozwoju obiektu, zabezpieczenie dźwiękoszczelne klasy II dotyczące również śluzy wejściowej. Personel przydzielony do pielęgnacji i pozyskiwania próbek z hodowli musi posiadać założone nauszniki, których konstrukcja całkowicie wygłusza wszelkie dźwięki.

SCP-PL-173の3つの自然自生地は財団の管理下に置き、無傷の状態で維持されなければなりません。権限を持たない人物の不正アクセスに対するセキュリティが設置されており、これらのセキュリティはフェンスと監視システムで構成されています。SCP-PL-173-1の全サンプルはAUD-60タイプのコンテナで覆ってください。コンテナの構造に破損が確認された場合は新品のものと交換してください。栽培室の場合と同様、管理エリアに入る職員はイヤーマフを着用してください — この手順はSCP-PL-173-1の起こり得る影響から職員を保護するための予防処置です。

Zarządzono, aby trzy naturalne miejsca bytowania SCP-PL-173 pozostały pod kontrolą Fundacji w stanie możliwie nienaruszonym. Zastosowano zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, stosując ogrodzenia i system monitoringu. Wszystkie osobniki SCP-PL-173-1 zostały okryte dźwiękoszczelnymi kloszami typu AUD-60. W przypadku uszkodzenia struktury klosza należy wymienić go na nowy. Podobnie jak w przypadku hodowli kontrolnej, personel wchodzący na teren musi stosować ochronę słuchu — jest to działanie mające przezornie chronić personel przed narażeniem na ewentualne oddziaływanie SCP-PL-173-1.

SCP-PL-173の他の自生地は完全に破壊し、オブジェクトの当該領域での再自生を阻止します。

Każde inne znalezione naturalne siedlisko SCP-PL-173 należy unicestwić i nie dopuścić do ponownego zajęcia przez obiekt.

SCP-PL-173-1の影響に誤って曝露した人物は直ちに適切な抗真菌療法を受けさせ、医学的観察の下に置かなければなりません。

Osoby, które zostały przypadkowo narażone na działanie SCP-PL-173-1 należy poddać natychmiastowej obserwacji medycznej połączonej wraz z odpowiednią terapią przeciwgrzybiczą.

173.jpg

SCP-PL-173の一部。Część SCP-PL-173.

説明: SCP-PL-173はキノコ(fungi)に類似した特徴を持つ未知の多細胞生物です。

Opis: SCP-PL-173 to nieznany wcześniej rodzaj organizmu wielokomórkowego wykazującego przynależność do królestwa fungi.

SCP-PL-173はキノコによく見られる菌糸体を地中に有しています。自身の菌糸体を拡大させるため、成長途中の特定の樹木類とその共生菌を養分としています。拡大した菌糸体は最大で100平方メートル以上にもなる広大な領域を形成します。

SCP-PL-173 posiada typowe dla fungi ciało pod postacią podziemnej plechy. Organizm odżywia się poprzez mikoryzę, którą przeprowadza z dowolnymi gatunkami drzew rosnącymi w miejscu rozrostu grzybni. Dojrzała plecha tworzy połacie charakteryzujące się znaczną zajmowaną powierzchnią, dochodzącą nawet do ponad 100 [m2].

SCP-PL-173は土壌表層にSCP-PL-173-1と指定される特徴的な生物学的構造体を生成します。構造体は空気中の風を捉えることで特定の音色と超音波に変換できることが解剖学的な観点から判明しています。この特徴は実際の風力に依存しているため、簡易的な気鳴楽器と類似した機能を持ちます。このため、SCP-PL-173は山の斜面や海岸の岸壁などの定期的に強風が吹く場所で多く発見されます。

SCP-PL-173 wytwarza na powierzchni gleby charakterystyczne struktury biologiczne oznaczone jako SCP-PL-173-1. Obiekty te są anatomicznie dostosowane do przechwytywania podmuchów powietrza i przekształcaniu je w fale dźwiękowe o określonej tonacji oraz natężeniu zależnym od aktualnej siły wiatru, co upodabnia je funkcjonowaniem do prostych instrumentów aerofonicznych. Z tej przyczyny SCP-PL-173 jest znajdowany najczęściej w miejscach występowania regularnych i częstych podmuchów wiatru, takich jak górskie stoki czy morskie nabrzeża.

SCP-PL-173の繁殖はオーディオコリア1の一例に分類されています。

Działanie 173-1 zostało sklasyfikowane jako przykład audiochorii2.

SCP-PL-173-1の吹出口から発せられる音波を聞いた場合、外耳道の軟部組織で真菌感染症(SCP-PL-173-2)が発症します。研究の結果、異常な音波の音色や音の強弱に関係なく感染することが確認されています。異常性は録音では現れず、振動に変換された音でも感染は確認されませんでした。

Fale dźwiękowe wydobywające się z otworów wylotowych 173-1 powodują infekcję grzybiczą (SCP-PL-173-2) tkanek miękkich kanału słuchowego po ich usłyszeniu. Badania potwierdziły pojawienie się infekcji niezależnie od natężenia i częstotliwości anomalnej fali akustycznej. Anomalia nie manifestuje w przypadku odtwarzania nagranych dźwięków, podobnie przekształcenie dźwięku w wibracje nie wywołało infekcji.

真菌によって強い炎症、痛み、聴覚障害、および目眩が引き起こされ、増殖するほど症状が悪化します。死亡した感染者を解剖した結果、外耳道の皮下組織の深さ約22mmまで菌糸体が覆われていたことを示していました。菌糸体は耳管の表面に特徴的な淡い灰色の皮膜を形成していました。

Rozwijający się organizm grzybiczy wywołuje silne stany zapalne, którym towarzyszy uciążliwy ból, pogorszenie słuchu oraz zawroty głowy. Symptomy nasilają się wraz z rozrostem grzybni. Przeprowadzone badanie sekcyjne zmarłego testera ujawniło tkanki ucha zewnętrznego przerośnięte grzybem na około 12 milimetrów [mm] w głąb ciała. Grzybnia tworzyła na powierzchni kanału słuchowego charakterystyczny bladoszary kożuch.

Gdy organizm grzybiczy osiągnie odpowiednie stadium rozwoju (wynoszące około 3-5 dni), rozpocznie wytwarzanie zarodni. Spory po osiągnięciu dojrzałości (w czasie około 2 dni) opuszczą zarodnie, wydostając się z ciała zainfekowanego podmiotu. Infekcja 173-2 w dalszym ciągu będzie egzystować, wytwarzając nowe zarodnie.

Podanie odpowiednich środków przeciwgrzybiczych jest w stanie zahamować rozwój infekcji, natomiast odpowiednio prowadzona kuracja (opisana w Dokumencie 173-MED) w czasie około 3 tygodni prowadzi do całkowitego wyniszczenia komórek grzyba. Zabieg polegający na mechanicznym usunięciu strzępek grzyba z kanału słuchowego jest pomocny w przypadku zaawansowanych infekcji, jednocześnie nie dopuszczając do rozwoju zarodników. Okres rekonwalescencji powinien trwać do 2 tygodni, aby zniwelować wszystkie skutki powstałego na skutek infekcji stanu zapalnego oraz by nie dopuścić do nieanomalnych powikłań. Przebycie i wyleczenie z infekcji nie powoduje żadnego rodzaju odporności na działanie 173-1.

Potwierdzono psychoaktywne działanie SCP-PL-173 (patrz Dodatek 173-A). Grzybnia obiektu oraz struktury 173-1 zawiera █████████, █████ oraz kilka nierozpoznanych substancji (największe stężenie wspomnianych znajduje się w samej grzybni, tkanki 173-1 zawierają jedynie śladowe ilości). Nie wykryto obecności tychże substancji w organizmie 173-2. Substancja po przedostaniu się do organizmu oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, wywołując około 10 minut po spożyciu halucynacje wzrokowe i słuchowe, trwające do godziny. Po czasie ustąpienia halucynacji osoby, które zażyły wyciąg zawierający psychoaktywne substancje 173 zgłaszają objawy charakterystyczne dla stanu synestezji. Testerzy twierdzą, iż muzyka wywołuje u nich poszczególne odczucia zapachowe i chromestetyczne. To, czy wywoływane bodźce będą pozytywne, czy negatywne, zależy od upodobań muzycznych danej osoby — przykładowo, u jednej z testowanych osób wywoływały wrażenie przyjemnego chłodu, świeżości powietrza, delikatniejszych barw otoczenia, natomiast u innej wręcz przeciwne: muzyka sprawiała testerowi wrażenie ciężkiej, niekomfortowej, wywołującej nudności.

Wszelkie objawy synestezji ustępują po usunięciu (produkty metabolizmu, wydalenie) substancji z organizmu.

Notatka: Podjęte we wczesnym procesie przechowywania próby neutralizacji obiektów 173-1 spowodowały obumarcie ponad ██% posiadanej przez Fundację populacji SCP-PL-173. Jak odkryto, wywołane zostało to oddzielaniem 173-1 od grzybni, co wywoływało jej szybko postępujące obumieranie. Zjawisko to zostało wykorzystane podczas neutralizacji dzikich siedlisk organizmu, lecz jednocześnie wymusiło stosowanie specjalnych środków ochrony personelu przed działaniem obiektu połączonych z ochroną 173-1.


Dodatek 173-A

Przedmowa: SCP-PL-173 stanowi obiekt zainteresowania przynajmniej dwóch Organizacji, które są świadome istnienia i właściwości organizmu niezależnie od Fundacji. Interesy obydwu są najwyraźniej różne, co wywnioskowano z odmiennego zainteresowania danymi cechami obiektu, charakterystycznego dla działalności każdej z GoI.

GoI-571-20 ("ポーランド特異茸狩協会")
との事案の概要
Skrócona charakterystyka konfrontacji z GoI-571-20
(''Polski Związek Grzybiarstwa Anomalnego'')

Konfrontacja nastąpiła w lipcu 2016 roku, kiedy to nieupoważniony, obcy osobnik zdołał przedostać się przez zabezpieczenie obszaru na teren egzystencji SCP-PL-173. Intruz, posiadając środki odpowiednie do zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem 173-1, przystąpił do rozkopywania gleby i pobierania fragmentów grzybni do przygotowanego pojemnika. Personel wysłany celem przechwycenia intruza został przez niego zauważony, co zakończyło się próbą ucieczki. Nieupoważniona osoba została schwytana i zidentyfikowana jako Włodzimierz T., mieszkający w ███████, Zachodniopomorskie. Podczas pościgu mężczyzna utracił zabezpieczenie blokujące dźwięki, przez co został wyeksponowany na działanie 173-1. Wykonano badanie, które stwierdziło infekcję 173-2, po czym intruza umieszczono pod nadzorem celem próby wyleczenia infekcji i przesłuchania; ujawniono powiązanie z GoI-571-20.

Podczas przechwycenia Włodzimierza T. znaleziono, oprócz typowych rzeczy osobistych, następujące przedmioty:

  • Nożyce do cięcia metalu
  • Obcęgi
  • Plastikowe zatyczki do uszu
  • Przemysłowe nauszniki (Notatka: wymienione środki ochrony słuchu pojedynczo nie dawałyby pełnego wygłuszenia dźwięków, dlatego zostały użyte razem)
  • Metalowa łopatka-saperka
  • Nóż taktyczny, pochodzący najwyraźniej z zasobów demobilu
  • Plastikowy pojemnik, wypełniony około 200 gramami [g] lokalnej gleby z plechą SCP-PL-173
  • Mapa terenu w skali 1:100 z ręcznie naniesionymi notatkami

Dodatkowo, w kieszeni intruza znajdował się kilkukrotnie złożony list oraz ulotka:

Przeprowadzone przesłuchanie nie wykazało innego celu wtargnięcia jak zebranie określonej ilości SCP-PL-173. Włodzimierz T. został przesłuchany, po czym zaaplikowano preparat amnezyjny klasy F i osobnika wypuszczono. Wszczęto postępowanie mające wykryć jeden z ośrodków PZGA, do którego mężczyzna przynależał, oraz gdzie miał dostarczyć skradziony obiekt.

ERROR

The Tenten_518's portal does not exist.


エラー: Tenten_518のportalページが存在しません。利用ガイドを参照し、portalページを作成してください。


利用ガイド

  1. portal:2532460 ( 15 Mar 2020 08:45 )
layoutsupporter.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License